Ana Menu

Genel Bilgiler

Üniversitemiz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun’a ek 12. maddesi gereğince kurulmuş; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 25 Şubat 1993 tarihli toplantısında da Enstitü’nün 1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü'ndeki Ana Bilim Dalları:

 

Anabilim Dalları

Program

Çevre Mühendisliği

DR

YL

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

--

YL

Endüstri Mühendisliği

--

YL

İnşaat Mühendisliği

DR

YL

Jeoloji Mühendisliği

DR

YL

Makina Mühendisliği

DR

YL

Mimarlık

--

YL

Biyoloji

DR

YL

Fizik

DR

YL

Kimya

DR

YL

Matematik

DR

YL

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)

--

YL

İlköğretim

 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • --

  YL

  Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi (OFMAE) 

 • Biyoloji Eğitimi
 • Fizik E?itimi
 • Kimya Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • DR

  YL

  Misyon-Vizyon

  Misyonumuz 

  BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu, Fen ve Mühendislik Dallarında öğrenim gören lisansüstü örgencilerinin, lisansüstü seviyede yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, topluma ve çevreye saygılı eleman yetiştirilmesini sağlamaktır. BAÜFBE, Ana Bilim Dalları tarafından oluşturulan kriterlerle yüksek standartlarda öğrenci kabulünü destekler. Disiplinlerarası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak, söz konusu programların oluşturulmasını destekler. Ülkemizin sanayisini olumlu yönde etkileyecek ve ülkeye fayda sağlayacak, bilim ve teknoloji politikaları ile ilgili projeleri destekler ve bu konuda yeni programlar açar ya da mevcut programları revize eder.

  Vizyonumuz

  BAÜ FBE  seçkin lisansüstü programları ile, Türkiye’nin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak disiplinlerarası araştırmaları destekleyen, nitelikli profesyoneller ve araştırmacı yetiştiren bir kurum olmayı hedefler.

  FBE