Ana Menu

Duyurular
jQuery UI Accordion - Default functionality

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Burs Duyurusu Hakkında!yeni onemli duyuru

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfının maddi desteğe ihtiyacı olan engellilere verilecek burs yardımı ile ilgili duyuru için Tıklayınız.

 

Başvuruların 17.10.2017 tarihine kadar enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

12.10.2017

Balıkesir Üniversitesi Vakıf Bursu Hakkındayeni onemli duyuru

Balıkesir Üniversitesi Vakfı Başkanlığının 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Burs Müracatı ile ilgili yazılar için Tıklayınız.

Burs Başvuru Formlarının 19 Ekim 2017 tarihine kadar Enstitümüz iletilmesi gerekmektedir.

02.10.2017

Ücretsiz Yemek Bursu Hakkındayeni onemli duyuru

Enstitümüzde Lisansüstü öğrenim görmekte olan ve maddi durumları iyi olmayan 14 öğrenci için Yemek Bursu verilecektir. Yemek Bursu almak isteyen öğrencilerin 25 Eylül 2017 - 06 Ekim Ekim 2017 tarihleri arasında Yemek Bursu Başvuru Formunu Enstitümüze teslim etmekleri gerekmektedir.

29.09.2017

Üniversite Yurt Kontenjanları Hakkında!yeni onemli duyuru

Öğrenci Yurtlarında Üniversite Kontenjanından Yararlanmak İsteyen Öğrenciler İçin
Uygulama Esaslarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

22.09.2017

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER yeni onemli duyuru

Tez savunma sınavı öncesi öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerimizin takip etmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 

 • İlk olarak bir adet ciltlenmemiş tezin Enstitü tarafından “FBE Tez Yazım Kuralları”na göre uygunluğunun kontrolü yapılır.

   

 • FBE Tez yazım kurallarına uygun oldu tespit edilen tezin word (doc/docx) veya taranabilir pdf formatındaki dosyası fbe.tez@balikesir.edu.tr adresine öğrenci veya danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.

 •  

 • Bu dosya TURNITIN intihal tespit programına Enstitü tarafından yüklenir ve programdan alınan raporun çıktısı ilgili öğrenciye teslim edilir.

 •  

 • Tezi yazım kurallarına göre uygun bulunan ve TURNİTİN intihal raporu alınmış olan öğrenci, jüri sayısı kadar ciltlenmemiş tezini ve TURNİTİN intihal raporunu içeren CD'leri Enstitüye teslim eder.

 •  

 • Danışman Öğretim Üyesi, bu süreçleri tamamlayan lisansüstü öğrencisi için Tez Savunma Sınav Tarih ve Juri Öneri Formu'nu Anabilim Dalı aracılığı ile en az 6 hafta önce Enstitüye gönderir. İlgili öneri formunun süreçler tamamlanmadan gönderilmesi durumunda konu ile ilgili gerekli işlemler yapılamayacaktır.

 •  

 • Danışman Öğretim Üyesi isterse ön inceleme amaçlı ilgili tezi TURNİTİN intihal programında taratabilir. Turnitin Kullanma Kılavuzu

 •  

  16.03.2017

Kayıt Silme İşlemleri Hk. yeni onemli duyuru

 

20 Nisan 2016 gün ve 29690 sayılı resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 20 Şubat 2017 gün ve 29985 sayılı resmi gazetede yayımlanan BAUN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği gereğince;

 

2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren tüm öğrencilerin azami süreleri başlayacak olduğundan; Enstitü Kurulu'nun 30 Kasım 2016 tarih ve 2016/4 sayılı oturumunda kabul edilen ekli listede belirtilen durumlarda öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 

İlişik kesmeye ilişkin bilgi notu için tıklayınız .

 

2016-2017 Güz Yarıyılından önce geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. 2016-2017 Güz Yarıyılı birinci dönemleri olacaktır.

 

01.03.2017

BAUN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hk.

 

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 20 Şubat 2017 tarih ve 29985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Eski yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İnternet sayfamızdaki yönetmelikler sekmesinden yeni yönetmeliği ulaşılabilir.

23.02.2017

YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 • 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

 •  

 • Yönetmeliğe ilişkin bilgi notu için tıklayınız .

 •  

  04.05.2016

E-Yolluk Sistemi Hakkında

 

 • E-Yolluk sistemi üzerinden "Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi" formunun elektronik ortamda oluşturulmasında izlenecek yol ile ilgili sunum dosyası ekte yer almaktadır

 •  

  E-Yolluk sisteminde izlenmesi gereken adımlar

   

  06.01.2016

 

 

 

 

 

FBE