Ana Menu

Duyurular
jQuery UI Accordion - Default functionality

Üniversite Yurt Kontenjanları Hakkında!yeni onemli duyuru

Öğrenci Yurtlarında Üniversite Kontenjanından Yararlanmak İsteyen Öğrenciler İçin
Uygulama Esaslarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

22.09.2017

Kayıt Yenileme İşlemlerinin Uzatılması Hakkında!yeni onemli duyuru

05-08 Eylül 2017 tarihleri arasında 2017-2018 Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemlerini yapmayan öğrencilerimiz danışmanları ile iletişime geçerek kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 

Katkı payı yatırmak zorunda olan öğrencilerimiz ise 11-12 Eylül 2017 tarihleri arasında sistemde görünen katkı paylarını Halk Bankası şubeleri (veya ATM) vasıtasıyla öğrenci numaraları ile yatırabilirler.

 

11.09.2017

Kayıt Yenileme İşlemleri Hakkında!yeni onemli duyuru

2017-2018 Güz yarıyılında kayıt yenileme işlemi gerçekleştirecek öğrencilerin, AKTS sorunu yaşamamaları için aşağıdaki duyurudaki talimatlara göre ders seçimi yapmaları gerekmektedir. 

Duyuru için tıklayınız.

 

 

2017-2018 GÜZ YARIYILI ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 

Enstitümüzden özel öğrenci olarak ders almak isteyen adaylar;

 

İlgili yarıyıl ögrencilerinin ders seçimleri tamamlandıktan sonra, ancak açılan derslerden seçebilirler. Adaylar 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında ders almak istedikleri Ana Bilim dalına "BAŞVURU DİLEKÇESİ". ile başvurmalıdırlar.

20 Şubat 2017 tarih 29985 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Özel öğrenci kabulüne ait 14. maddesi geregince işlem yapılır.

 

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'nde belirtilen katkı payı tutarları 05-08 Eylül 2017 tarihleri arasında Halk Bankası şubelerinden veya ATM'lerinden öğrenci numaralarını belirterek yatırılmalıdır.

 

25.08.2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Dikkatine!yeni onemli duyuru

1- 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz Anabilim Dalı Başkanlıklarına Kesin Kayıt Hakkı Kazanıp Kayıt Yaptırmayanlar Nedeniyle Bazı Öğrencilerin Numaralarında Değişiklik Yapılmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Kesin Kayıt Yapan Tüm Öğrenciler İçin Güncel Öğrenci Numaralarına Buradan Ulaşılabilir.

 

2- Öğrenci Otomasyon Sisteminden İlk Kez Şifre Alınması İçin Yapılacak İşlemlere Buradan Ulaşabilir.

24.07.2017

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER yeni onemli duyuru

Tez savunma sınavı öncesi öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerimizin takip etmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 

 • İlk olarak bir adet ciltlenmemiş tezin Enstitü tarafından “FBE Tez Yazım Kuralları”na göre uygunluğunun kontrolü yapılır.

   

 • FBE Tez yazım kurallarına uygun oldu tespit edilen tezin word (doc/docx) veya taranabilir pdf formatındaki dosyası fbe.tez@balikesir.edu.tr adresine öğrenci veya danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.

 •  

 • Bu dosya TURNITIN intihal tespit programına Enstitü tarafından yüklenir ve programdan alınan raporun çıktısı ilgili öğrenciye teslim edilir.

 •  

 • Tezi yazım kurallarına göre uygun bulunan ve TURNİTİN intihal raporu alınmış olan öğrenci, jüri sayısı kadar ciltlenmemiş tezini ve TURNİTİN intihal raporunu içeren CD'leri Enstitüye teslim eder.

 •  

 • Danışman Öğretim Üyesi, bu süreçleri tamamlayan lisansüstü öğrencisi için Tez Savunma Sınav Tarih ve Juri Öneri Formu'nu Anabilim Dalı aracılığı ile en az 6 hafta önce Enstitüye gönderir. İlgili öneri formunun süreçler tamamlanmadan gönderilmesi durumunda konu ile ilgili gerekli işlemler yapılamayacaktır.

 •  

 • Danışman Öğretim Üyesi isterse ön inceleme amaçlı ilgili tezi TURNİTİN intihal programında taratabilir. Turnitin Kullanma Kılavuzu

 •  

  16.03.2017

Kayıt Silme İşlemleri Hk. yeni onemli duyuru

 

20 Nisan 2016 gün ve 29690 sayılı resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 20 Şubat 2017 gün ve 29985 sayılı resmi gazetede yayımlanan BAUN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği gereğince;

 

2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren tüm öğrencilerin azami süreleri başlayacak olduğundan; Enstitü Kurulu'nun 30 Kasım 2016 tarih ve 2016/4 sayılı oturumunda kabul edilen ekli listede belirtilen durumlarda öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 

İlişik kesmeye ilişkin bilgi notu için tıklayınız .

 

2016-2017 Güz Yarıyılından önce geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. 2016-2017 Güz Yarıyılı birinci dönemleri olacaktır.

 

01.03.2017

BAUN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hk.

 

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 20 Şubat 2017 tarih ve 29985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Eski yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İnternet sayfamızdaki yönetmelikler sekmesinden yeni yönetmeliği ulaşılabilir.

23.02.2017

YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 • 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

 •  

 • Yönetmeliğe ilişkin bilgi notu için tıklayınız .

 •  

  04.05.2016

E-Yolluk Sistemi Hakkında

 

 • E-Yolluk sistemi üzerinden "Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi" formunun elektronik ortamda oluşturulmasında izlenecek yol ile ilgili sunum dosyası ekte yer almaktadır

 •  

  E-Yolluk sisteminde izlenmesi gereken adımlar

   

  06.01.2016

 

 

 

 

 

FBE