Ana Menu

Duyurular
jQuery UI Accordion - Default functionality

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 2. Yedek İlanı yeni

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SONUÇLARI

 

2017-2018 Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza Yedek Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesine ulaşmak için tıklayınız (YEDEK).

 

Yedek Kayıtlar; 19 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar Çağış Kampüsü' nde, Rektörlük Binası 4. Katta bulunan Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapılacaktır. Öğrenciler kesin kayıtlarını şahsen ya da noter onaylı vekâletname ile yaptırmak zorundadırlar.

 

2017-2018 Egitim-Ögretim Yılı Güz Dönemi için ögrenim ücreti: 1950TL olup Halk Bankasına yatırılması gerekmektedir. (Öğrenim Ücreti Halk Bankası subelerinden, ATM’lerinden ve Halk Bankası internet subesinden yatırılacaktır. Öğrenim Katkı Payının yatırılabilmesi için gerekli olan öğrenci numaralarına ulaşmak için Tıklayınız.

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenim ücreti: 1950TL’nin Halk Bankasına yatırıldığını gösteren dekont.


Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi. (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.) (E-devlet sisteminden alınan çıktılar kabul edilememektedir.)


Transkript. (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.)


Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi. (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.)


Yurtdışında öğrenim görüp almış oldukları Lisans / Yüksek Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi.


6 adet renkli vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6) (son altı ayda çekilmiş olmalıdır.)


Askerlik Durum Belgesi.(E-devlet sisteminden alınabilir.)


Sevk Tehiri İstem Dilekçesi.(Askerlik tarihini ertelemek isteyen adaylar için)

17.07.2017

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER yeni onemli duyuru

Tez savunma sınavı öncesi öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerimizin takip etmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 

 • İlk olarak bir adet ciltlenmemiş tezin Enstitü tarafından “FBE Tez Yazım Kuralları”na göre uygunluğunun kontrolü yapılır.

   

 • FBE Tez yazım kurallarına uygun oldu tespit edilen tezin word (doc/docx) veya taranabilir pdf formatındaki dosyası fbe.tez@balikesir.edu.tr adresine öğrenci veya danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.

 •  

 • Bu dosya TURNITIN intihal tespit programına Enstitü tarafından yüklenir ve programdan alınan raporun çıktısı ilgili öğrenciye teslim edilir.

 •  

 • Tezi yazım kurallarına göre uygun bulunan ve TURNİTİN intihal raporu alınmış olan öğrenci, jüri sayısı kadar ciltlenmemiş tezini ve TURNİTİN intihal raporunu içeren CD'leri Enstitüye teslim eder.

 •  

 • Danışman Öğretim Üyesi, bu süreçleri tamamlayan lisansüstü öğrencisi için Tez Savunma Sınav Tarih ve Juri Öneri Formu'nu Anabilim Dalı aracılığı ile en az 6 hafta önce Enstitüye gönderir. İlgili öneri formunun süreçler tamamlanmadan gönderilmesi durumunda konu ile ilgili gerekli işlemler yapılamayacaktır.

 •  

 • Danışman Öğretim Üyesi isterse ön inceleme amaçlı ilgili tezi TURNİTİN intihal programında taratabilir. Turnitin Kullanma Kılavuzu

 •  

  16.03.2017

Kayıt Silme İşlemleri Hk. yeni onemli duyuru

 

20 Nisan 2016 gün ve 29690 sayılı resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 20 Şubat 2017 gün ve 29985 sayılı resmi gazetede yayımlanan BAUN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği gereğince;

 

2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren tüm öğrencilerin azami süreleri başlayacak olduğundan; Enstitü Kurulu'nun 30 Kasım 2016 tarih ve 2016/4 sayılı oturumunda kabul edilen ekli listede belirtilen durumlarda öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 

İlişik kesmeye ilişkin bilgi notu için tıklayınız .

 

2016-2017 Güz Yarıyılından önce geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. 2016-2017 Güz Yarıyılı birinci dönemleri olacaktır.

 

01.03.2017

BAUN Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hk.

 

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 20 Şubat 2017 tarih ve 29985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Eski yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İnternet sayfamızdaki yönetmelikler sekmesinden yeni yönetmeliği ulaşılabilir.

23.02.2017

YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 • 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

 •  

 • Yönetmeliğe ilişkin bilgi notu için tıklayınız .

 •  

  04.05.2016

E-Yolluk Sistemi Hakkında

 

 • E-Yolluk sistemi üzerinden "Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi" formunun elektronik ortamda oluşturulmasında izlenecek yol ile ilgili sunum dosyası ekte yer almaktadır

 •  

  E-Yolluk sisteminde izlenmesi gereken adımlar

   

  06.01.2016

 

 

 

 

 

FBE